Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

ROZWÓD

Reprezentujemy małżonków w sprawach o rozwód, świadczymy doradztwo prawne przed złożeniem pozwu, piszemy pozew rozwodowy i reprezentujemy stronę przed sądem. Wiemy jak właściwie i umiejętnie skonstruować żądania pozwu oraz precyzyjnie sformułować wnioski dowodowe, aby uzyskać możliwie szybko rozwód. Postępujemy zawsze odpowiedzialnie, kierując się dobrem klienta. W sytuacjach, kiedy nie jest możliwe uzyskanie porozumienia między małżonkami, rzetelnie reprezentujemy jedną ze stron. Skutecznie prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie. 

 

ALIMENTY

Znamy doskonale prawo i pomagamy uzyskać w odpowiedniej wysokości alimenty. Pomagamy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty i dowody uzasadniające wysokość wnioskowanych alimentów. Zgodnie z prawem, strony mogą zawrzeć pisemne zobowiązanie alimentacyjne w formie umowy, bez konieczności procesu sądowego. W spornych sprawach reprezentujemy klienta przed sądem. Przygotowujemy pozew wraz z niezbędnymi dokumentami poświadczającymi wysokość kosztów codziennego życia, edukacji czy opieki zdrowotnej. Zawsze angażujemy się w indywidualne potrzeby klienta.

 

PODZIAŁ MAJĄTKU

Prowadzimy trudne i skomplikowane sprawy o podział majątku małżonków po rozwodzie. Pomagamy sprawnie podzielić majątek wspólny, prowadzimy negocjacje ze stroną przeciwną, składamy wniosek do sądu i reprezentujemy klienta w całym postępowaniu sądowym. Wspieramy w zebraniu koniecznych dokumentów w sprawie.

 

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

Rozdzielność majątkowa małżonków może zostać wprowadzona na podstawie umowy czyli intercyzy, postanowienia sądu, orzeczonej separacji lub z mocy prawa, kiedy jeden z małżonków został ubezwłasnowolniony lub ogłoszono jego upadłość. W imieniu naszych klientów prowadzimy sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, także tej ze wsteczną datą. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku trwających wiele czasu spraw o uzyskanie rozwodu.

 

KONTAKTY Z DZIEĆMI

Rodzina ma prawo do wzajemnych kontaktów. Prawo do widywania dziecka bywa łamane przez jedną ze stron sporu, kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia. Niezbędna jest wtedy pomoc prawna oraz zabezpieczenie prawne dziecka, aby nie nastąpił jego wywóz z kraju przez jednego z rodziców. Aby unikać takich trudnych sytuacji, doradzamy jak eliminować pola konfliktów oraz właściwie sformułować wniosek do sądu dotyczący kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.  

KANCELARIA PORTUS

Renomę PORTUS Kancelarii Radców Prawnych w Legnicy budujemy poprzez sukcesy w prowadzonych sprawach.

Dysponujemy gruntowną wiedzą prawniczą w wielu specjalnościach. Analizujemy wyroki w różnych sprawach. Działamy w myśl zasady, że prawo jest dla ludzi. Dlatego zawsze szukamy takich prawnych przepisów i regulacji, dzięki którym znajdujemy rozwiązanie problemów naszych klientów.