Prawo cywilne

Prawo cywilne

SPADEK

W imieniu klientów składamy do sądu wnioski dotyczące postępowania spadkowego, dzięki czemu otrzymują oni prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w całości lub w części. Pomagamy przy uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia, kiedy spadkobiercy są zgodni do zasad dziedziczenia. W bardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych obejmujących sporny podział spadku, występujemy jako pełnomocnik jednej ze stron. Prowadzimy również sprawy o zachowek. 

 

SPRAWY O ZAPŁATĘ 

Kancelaria skutecznie dochodzi wierzytelności dla swoich klientów. Starannie i wnikliwie poznajemy każdą sprawę, dzięki czemu wiemy jakie optymalne rozwiązania zaproponować. Staramy się odzyskać roszczenie poprzez polubowne zakończenie sporu. Prowadzimy postępowanie przedsądowe i sądowe oraz egzekucję zasądzonego przez sąd roszczenia poprzez aktywną współpracę z komornikami. 

 

NIERUCHOMOŚCI 

Reprezentujemy strony w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności czy ustanowienia oraz zniesienia służebności. Zajmujemy się pomocą prawną w sprawach o eksmisję oraz dla osób domagających się zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 
Udzielamy porad prawnych przed zawarciem umowy na zakup mieszkania od developera oraz dochodzimy praw klientów w ich sporach z developerami. Pomagamy w bezpiecznym najmie nieruchomości przygotowując wszystkie formalności. 

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 

Przygotowujemy kompletny wniosek o upadłość konsumencką i skutecznie prowadzimy całe postępowanie upadłościowe. 
Upadłość stwierdza sąd, dlatego ważne jest precyzyjne i zgodne z prawem przygotowanie szczegółowych argumentów przemawiających za orzeczeniem upadłości konsumenckiej. Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także osób fizycznych. Odpowiednia pomoc prawna i ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to uwolnienie się od długów i szansa na nową przyszłość. 

 

PORADY I KONSULATACJE PRAWNE 

Dla klientów indywidualnych prowadzimy porady i konsultacje, dzięki czemu mogą oni czuć się bezpiecznie w trudnych sytuacjach prawnych. Nieznajomość aktualnych przepisów, może narazić na straty finansowe. PORTUS Kancelaria Radców Prawnych specjalizuje się w poradach prawnych dotyczących spraw rodzinnych, takich jak rozwód, podział majątku, alimenty czy zasady opieki nad dzieckiem. Pomaga również w sprawach dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione szkody wypadkach komunikacyjnych czy z powodu błędów lekarskich. Doświadczeni prawnicy doradzają w sprawach majątkowych takich jak zakup nieruchomości czy przyjęcie spadku. 

 

UMOWY 

Opiniujemy i sporządzamy umowy. Doradzamy przy przygotowywaniu skomplikowanych aktów czy kontraktów, dzięki czemu klienci mogą mieć pewność, że zawarta przez nich umowa jest dla nich korzystna. Zabezpieczamy dobro klienta poprzez przygotowanie właściwie skonstruowanej umowy. 

 

REPREZENTOWANIE PRZED SĄDEM 

Jako pełnomocnicy reprezentujemy naszych klientów przed sądem. W ich imieniu przygotowujemy pisma  procesowe,  wnosimy pozew, odpowiadamy na niego czy składamy wniosek o zabezpieczenie powództwa. Klient nie zawsze musi być osobiście obecny w sądzie na rozprawie. 

 

ROSZCZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI  

Każdy klient kupując towar otrzymuje automatycznie od sprzedawcy rękojmię. Oznacza to możliwość reklamowania towaru z powodu jego wad fizycznych albo prawnych. Jeżeli sprzedawca nie chce uznać reklamacji z tytułu rękojmi, konieczne jest postępowanie prawne. Pomagamy konsumentom w trudnym sytuacjach uzyskując w ich imieniu należne rekompensaty. 
 

KANCELARIA PORTUS

Renomę PORTUS Kancelarii Radców Prawnych w Legnicy budujemy poprzez sukcesy w prowadzonych sprawach.

Dysponujemy gruntowną wiedzą prawniczą w wielu specjalnościach. Analizujemy wyroki w różnych sprawach. Działamy w myśl zasady, że prawo jest dla ludzi. Dlatego zawsze szukamy takich prawnych przepisów i regulacji, dzięki którym znajdujemy rozwiązanie problemów naszych klientów.