Obsługa firm

Obsługa firm

WINDYKACJA ROSZCZEŃ

Prowadzimy skuteczną windykację roszczeń, dzięki czemu przedsiębiorcy odzyskują należne im wierzytelności. Nasze działania realizujemy w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. 
Dążymy do polubownego zakończenia sporu, bez postępowania sądowego. Jeżeli jest to niemożliwe, podejmujemy działania zabezpieczające roszczenia w postępowaniu przed sądem. Reprezentujemy przedsiębiorców w sądowym odzyskiwaniu należności oraz egzekucji zasądzonej wierzytelności. Współpracujemy z komornikami, dzięki czemu możliwie szybko odzyskujemy dochodzone roszczenia. 

 

PRAWO GOSPODARCZE 

PORTUS Kancelaria Radców Prawnych od kilkunastu lat obsługuje prawnie przedsiębiorców w ich codziennej działalności. Jako zaufani, rzetelni doradcy reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu sądowym w prowadzonych skomplikowanych sporach gospodarczych. Jesteśmy dociekliwymi praktykami, którzy swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie wykorzystują w skutecznym reprezentowaniu firm. Wiemy, że odpowiednia pomoc prawna strzeże przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami kontrahentów skutkującymi poważnymi problemami. Doradzamy i reprezentujemy firmy w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych. 

Właściwe zabezpieczenie prawne firmy jest gwarancją jej przetrwania w trudnych chwilach.

•    stała obsługa prawna firm 
•    zakładanie spółek prawa handlowego 
•    zakładanie fundacji i stowarzyszeń 
•    postępowanie upadłościowe 

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jesteśmy specjalistami w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla firm biorących udział w przetargach publicznych. Sporządzamy także SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), przygotowujemy odwołania od przetargu oraz reprezentujemy stronę przed Krajową Izbą Odwoławczą. Sporządzamy również skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. 
 

KANCELARIA PORTUS

Renomę PORTUS Kancelarii Radców Prawnych w Legnicy budujemy poprzez sukcesy w prowadzonych sprawach.

Dysponujemy gruntowną wiedzą prawniczą w wielu specjalnościach. Analizujemy wyroki w różnych sprawach. Działamy w myśl zasady, że prawo jest dla ludzi. Dlatego zawsze szukamy takich prawnych przepisów i regulacji, dzięki którym znajdujemy rozwiązanie problemów naszych klientów.