Prawo pracy

Prawo pracy

STOSUNEK PRACY 

Jeżeli pracodawca w sposób wadliwy rozwiązuje umowę z pracownikiem, ma on prawo do słusznego roszczenia o przywrócenie do pracy oraz wynagrodzenie za czas, kiedy nie był zatrudniony lub odpowiedniego odszkodowania. Postępowanie takie prowadzone jest przed sądem pracy. W imieniu klientów przygotowujemy niezbędną dokumentację, pisma procesowe oraz reprezentujemy pracownika przed sądem. Znamy przepisy prawa pracy, dlatego doradzamy też pracodawcom, w jaki sposób zgodnie z prawem rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem.   

 

WYPADKI PRZY PRACY I ODSZKODOWANIA

Każdy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, ma prawo do należnego mu świadczenia. Jest nim zasiłek zdrowotny, zasiłek rehabilitacyjny na niezbędne leczenie, zasiłek wyrównawczy ( jeżeli wynagrodzenie po wypadku obniżyło się), renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna czy też jednorazowe odszkodowanie. Prowadzimy sprawy o podwyższenie świadczeń dla klientów oraz uzyskanie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. 


ODWOŁANIA RENTOWE

Decyzja ZUS w sprawie wysokości renty nie musi być ostateczna. Można odwołać się od niej składając odpowiednie pismo do ZUS lub sądu. Właściwie napisane odwołanie powinno mieć nr decyzji ZUS, przekonujące przedstawienie zarzutów wobec decyzji ZUS oraz wniosek i podpis ubezpieczonego lub jego pełnomocnika. PORTUS Kancelaria Radców Prawnych prowadzi w imieniu swoich klientów postępowania dotyczące odwołań od decyzji ZUS w postępowaniu sądowym. 
 

KANCELARIA PORTUS

Renomę PORTUS Kancelarii Radców Prawnych w Legnicy budujemy poprzez sukcesy w prowadzonych sprawach.

Dysponujemy gruntowną wiedzą prawniczą w wielu specjalnościach. Analizujemy wyroki w różnych sprawach. Działamy w myśl zasady, że prawo jest dla ludzi. Dlatego zawsze szukamy takich prawnych przepisów i regulacji, dzięki którym znajdujemy rozwiązanie problemów naszych klientów.