Prawo karne

Prawo karne

Występujemy jako obrońcy w procesach karnych oraz reprezentujemy podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania. Bierzemy udział w przesłuchaniach czy pomagamy zatrzymanym w areszcie.  

Naszą specjalizacją są sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonywania kar, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary czy sprawy o wyrok łączny.  

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone oraz sporządzamy prywatne akty oskarżenia w postępowaniu sądowym. 

Przygotowujemy pisma procesowe, składamy apelacje i skargi kasacyjne. Zajmujemy się pomocą w sprawach o wykroczenia i występujemy jako oskarżyciele posiłkowi. 

KANCELARIA PORTUS

Renomę PORTUS Kancelarii Radców Prawnych w Legnicy budujemy poprzez sukcesy w prowadzonych sprawach.

Dysponujemy gruntowną wiedzą prawniczą w wielu specjalnościach. Analizujemy wyroki w różnych sprawach. Działamy w myśl zasady, że prawo jest dla ludzi. Dlatego zawsze szukamy takich prawnych przepisów i regulacji, dzięki którym znajdujemy rozwiązanie problemów naszych klientów.