Tylko skuteczne
porady prawne.

Niesłuszny wpis do rejestru dłużników. Jak sobie radzić?

Opublikowano:   2020-28-07


Wpis na listę dłużników może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza kiedy jest on niesłuszny. Czy można zabezpieczyć się przed takim wpisaniem do takiego rejestru? I jak postępować, kiedy niesłusznie nas wpisano na listę dłużników? To najważniejsze pytania, jakie zadają klienci kancelarii prawnej PORTUS z Legnicy. 

Wpis na listę dłużników, prowadzoną przez biuro informacji gospodarczej, może mieć dotkliwe konsekwencje. Należą do nich brak możliwości zaciągnięcia kredytu czy pożyczki, zrobienia zakupów na raty oraz utrata wiarygodności w oczach kontrahentów. 

 

Jak zapobiec wspinaniu na listę dłużników? 

Częstą praktyką wierzyciela, który nie może przymusowo dochodzić swoich roszczeń, jest wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Rygorem jest groźba umieszczenia informacji o długu na liście Biura Informacji Gospodarczej. Co robić w takiej sytuacji? Jeżeli wezwanie otrzymujemy, a wskazany dług nie istnieje, możemy zapobiec wpisaniu na listę dłużników. Dotyczy to również sytuacji, kiedy zobowiązanie wobec wierzyciela wygasło (np. został dług już zapłacony lub wierzyciel został zwolniony z płatności); roszczenie, którego domaga się wierzyciel jest przedawnione; bądź sprawa o zapłatę była przedmiotem sporu sądowego i powództwo zostało prawomocnie oddalone. W takich przypadkach należy  zgłosić sprzeciw od dokonania wpisu do rejestru dłużników, powołując się na konkretne okoliczności. Tak doradzamy klientom kancelarii prawnej PORTUS w Legnicy. 

 

Co robić po wpisie na listę dłużników? 

Jeśli dane zostaną przekazane do Biura Informacji Gospodarczej i wpisane do rejestru dłużników, każdemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu bezpośrednio do właściwego biura informacji gospodarczej. Sprzeciw może dotyczyć nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania czy przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych. Oczywiście należy uzasadnić, dlaczego składany jest sprzeciw.  

 

Czy można żądać odszkodowania w przypadku niesłusznego wpisu do rejestru długów? 

Zarówno wierzyciel, jak i biuro informacji gospodarczej, ponoszą odpowiedzialność za publikowane treści.  Jeżeli wpis jest niesłuszny i dotyczy nieprawdziwej sytuacji, to zgodnie z kodeksem cywilnym odpowiadają oni za swoje postępowanie. Jeżeli dodatkowo niesłuszny wpis dotyczy dłużnika, który nie jest konsumentem, to wierzyciel i biuro informacji gospodarczej odpowiadają na zasadach przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oznacza to, że można domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, spowodowane bezprawnym umieszczeniem danych w rejestrze dłużników. Można również domagać się odszkodowania za poniesienie wymiernych strat finansowych z powodu niesłusznego wpisania na listę dłużników. Takim przykładem może być anulowanie planowanego kontraktu handlowego. 

PORTUS Kancelaria Radców Prawnyc z Legnicy zajmuje się sprawami dotyczącymi niesłusznych wpisów na listę dłużników. Analizujemy każdą sprawę i podpowiadamy jak zachować się w konkretnej sytuacji. 
 

KANCELARIA PORTUS

Renomę PORTUS Kancelarii Radców Prawnych w Legnicy budujemy poprzez sukcesy w prowadzonych sprawach.

Dysponujemy gruntowną wiedzą prawniczą w wielu specjalnościach. Analizujemy wyroki w różnych sprawach. Działamy w myśl zasady, że prawo jest dla ludzi. Dlatego zawsze szukamy takich prawnych przepisów i regulacji, dzięki którym znajdujemy rozwiązanie problemów naszych klientów.