Tylko skuteczne
porady prawne.

Jakie dokumenty są potrzebne do odszkodowania za wypadek drogowy?

Opublikowano:   2020-28-07


Odszkodowanie za szkody poniesione w wypadku drogowym należy się każdemu poszkodowanemu. Szkodę trzeba jednak udowodnić, dlatego niezbędne jest zebranie dokumentów obrazujących wypadek i poniesioną szkodę. Potwierdzają one roszczenia poszkodowanego. 

 

Jakie są pierwsze kroki do uzyskania odszkodowania za wypadek drogowy? 

Udział w wypadku czy kolizji drogowej jest dramatycznym przeżyciem, zwłaszcza, kiedy odnosimy obrażenia. Fizyczny ból, lęk i ogromny stres są naturalnymi reakcjami w takiej sytuacji. Wzywamy pogotowie i staramy się pomóc wszystkim poszkodowanym w wypadku. Pamiętajmy jednak, że za odniesione szkody w kolizji drogowej należy nam się odszkodowanie w odpowiedniej wysokości, nawet jeżeli nie mamy ubezpieczenia prywatnego. Odszkodowanie pokrywane jest z polisy sprawcy wypadku. 

Dlatego jeżeli jesteśmy osobą poszkodowaną, to należy również wezwać policję, która sporządzi notatkę z wydarzenia. Musimy uzyskać dokładne dane sprawcy wypadku oraz numer jego polisy OC wraz z nazwą towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie ją wykupił. Kolejnym krokiem jest zrobienie zdjęć z miejsca wypadku, które powinny pokazywać rozmiar szkód. Jeżeli są świadkowie wypadku, poprośmy ich o dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu). Zeznania świadków będą miały dużą wagę w prowadzonym później postępowaniu przed sądem w sprawie uzyskania odszkodowania w odpowiedniej wysokości. 

 

Do kogo zwrócić się o pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wypadek? 

Wniosek o wypłatę odszkodowania należy skierować do towarzystwa ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca zdarzenia. Jeżeli mamy polisę prywatną, to zazwyczaj zwracamy się do naszego towarzystwa ubezpieczeniowego, które proponuje nam odszkodowanie. Niezwykle często świadczenie jest zdecydowanie poniżej naszych oczekiwań i stopnia poniesionych strat podczas wypadku. Dlatego gwarancją uzyskania należnego wysokiego odszkodowania jest zgłoszenie się do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, która prowadzi sprawy o odszkodowania. Prawnik przeprowadzi szczegółowy wywiad, pomoże precyzyjnie opisać zdarzenie i powstałe w jego wyniku szkody. Na końcu sformułuje podstawę roszczenia czyli dokument, który pozwoli rozpocząć procedurę uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości. 

 

Co wpływa na wysokość uzyskanego odszkodowania? 

Wysokość otrzymanego odszkodowania za wypadek zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od stopnia poniesionej krzywdy i odpowiedniego sposobu prowadzenia sprawy. Jednak zawsze radzimy naszym klientom, aby gromadzili skrupulatnie wszystkie dokumenty czy rachunki potwierdzające poniesione koszty na leczenie i rehabilitację, zakup sprzętu leczniczego, zakup leków, koszty wizyt lekarskich i badań, koszty dojazdów na badania i konsultacje, zakup wyrobów medycznych czy koszt zatrudnienia na czas rekonwalescencji pielęgniarki. 


Każda sprawa jest inna, wymaga fachowego rozpoznania i odpowiedniego doświadczenia prawnego. Mamy na swoim koncie ogromną liczbę wygranych postępowań w sprawie uzyskania wysokiego należnego odszkodowania. Jeżeli chcą Państwo skonsultować swoją sprawę, prosimy o kontakt telefoniczny: +48 697 98 72 76 lub mailowy: biuro@portuskancelaria.pl

KANCELARIA PORTUS

Renomę PORTUS Kancelarii Radców Prawnych w Legnicy budujemy poprzez sukcesy w prowadzonych sprawach.

Dysponujemy gruntowną wiedzą prawniczą w wielu specjalnościach. Analizujemy wyroki w różnych sprawach. Działamy w myśl zasady, że prawo jest dla ludzi. Dlatego zawsze szukamy takich prawnych przepisów i regulacji, dzięki którym znajdujemy rozwiązanie problemów naszych klientów.